2017-09-09 12:19 #0 av: KPD

Hufvudstadsbladet (Finlands största svenskpråkiga dagstidning) har ett mycket intressant reportage om jakuthästar och livet i Jakutien:

Världens tuffaste häst mår illa av värmen

https://www.hbl.fi/artikel/varldens-tuffaste-hast-mar-illa-av-varmen/