2013-05-26 11:15 #0 av: [MinIda]

Här får du läsa info om Ryssland men också om dess kulturhistoria och berömda författare,musiker.

Ryssland är världens största land till ytan och sträcker sig över nordöstra Europa in i norra Asien. Landet gränsar i väst mot Norge,Finland,de baltiska länderna,Vitryssland,Ukraina,Georgien,Azerbajdzjan,Kazakstan,Mongoliet och Kina. Landet räknas amed politiska och demografiska skäl som en del av Europa.

Det officiella namnet på Ryssland är Ryska federationen. Fram till 1900-talet var landet en del av Sovjetunionen och Sovjetunionens centrum. Idag utgörs landet av tre fjärdedelar av det forna Sovjetunionen och består av många olika delar av kulturella skillnader.

Landet sträcker sig tusentals mil och elva tidszoner från Östersjön i väster och Stilla havet i öster. Uralbergen delar landet i dess europeiska del och asiatiska del, som också kallas Sibirien.

Naturtyperna varierar stort i landet. Utmed norra kustområdena breder tundran ut sig med ett arktiskt landskap. Här råder ständig tjäle och kort intensiv sommar. Bland djuren kan man bland annat finna isbjörn och fjällräv. Söder om tundran breder sig barrskogsområdet tajgan ut sig med gran,tall och lärkträd och djur som björn,varg och älg. I nordvästra Ryssland ligger Kolahalvön och Karelen ut sig med en natur som starkt påminner om den nordiska och främst grannlandet Finlands natur.

Södra delarnas plattlandskap är till största delen uppodlat. De sydvästliga delarna av Ryssland utgörs av Kaukasus och här finner man även den högsta punkten i landet, Elbrus, som reser sig 5 642 meter över vattnet.

Sibiren öster om Uralbergen går från Ishavet i norr till Kazakstan, Mongoliet och Kina i söder. De västra delarna av Sibirien är ett enormt låglandsområde med sump och myrmarker. I mitten av Sibirien ligger en högplatå och österut och söderut om denna tornar enorma bergsmassiv. I Sibirien finnar man också världens djupaste insjö Bajkalsjön med en unik fauna och flora och Europas största flod Volga.

Ryssland har även en rik kulturhistoria som varierar regionalt över landet. Landet har hyst en mängd med framstående författare, bland annat Dostojevskij,Pusjkin och Gorkij. Även musikerna har en stor plats i nationalsjälen. Här märks bland annat Tjajkovskij, Glinka och Sjostakovitj. Den ryska arkitekturen är ganska unik med spännande tinnar och torn som en blandning av europeisk och asiatiskt. I det ryska köket märks det kulturella skillnaderna över landet tydligt, men det stora användandet av basfödorna potatis,ris,kål och rotfrukter är ett återkommande inslag.

Klimat är till största delen ett inlandsklimat. Vintrarna är kalla och stränga. I östra Sibirien kan temperaturen som värst komma under -60 grader.


Källor: Wikipedia

           Ryssland.se